Filosofie van de religie (donderdagavond)

48.00

  • cursusinfo: 20098, Ria Schoenmakers, 4 lessen, 1xper2weken, donderdag van 19.30 tot 21.30, start 24-09-2020

10 op voorraad

Artikelnummer: 20098 Categorie: Tag:

De uitgaansbeperkingen door het coronavirus  bieden een unieke kans tot verdieping.   Filosofie is  bij uitstek geschikt om bezig te zijn met  zingevingsvragen. waar je normaal niet  aan toekomt.

In vier bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek. Het is de bedoeling om eigen vaak ingesleten opvattingen te bevragen en eventueel andere inzichten daarnaast te stellen.

Het programma,  als volgt ingedeeld, kan zo nodig worden aangepast aan de inbreng of belangstelling van de deelnemers.
INTRODUCTIE  Terreinverkenning: Wat is filosofie eigenlijk ? Waar gaat  het over, wat heb ik eraan?  Hoe stel ik een filosofische vraag? Zijn er ook antwoorden?
Religie, geloof, godsdienst, spiritualiteit?  Heeft het mij nog iets te bieden?

CULTUUR EN GODSDIENST Welke relatie is er tussen cultuur en godsdienst? Vijf wereldreligies en afsplitsingen daarvan binnen handbereik. is er een gemeenschappelijk fundament? Is diversiteit  in godsdiensten een verrijking of reden tot geweld?

GELOOF EN WETEN. Is wetenschap een bedreiging voor het geloof? Kan de natuurwetenschap het geloof in God serieus nemen? Godsbeeld en wereldbeeld. Een religieuze of een seculiere samenleving? Welk godsbeeld  heeft volgens u nog toekomst?

ETHISCH HANDELEN  Werkt religie door in ons dagelijks leven, of zijn de sporen intussen uitgewist?  Wat zijn ethische vragen? Hebben onze ethische vragen  de religie  nodig?

Voorbeelden uit de praktijk.  

Er is geen bepaalde vooropleiding vereist. Levenservaring en een brede belangstelling is voldoende. Naar passende literatuur zal tijdens de bijeenkomsten worden verwezen.