Over ons

_DSC1401

De Krekul is een creatief en cultureel centrum, waar iedereen van jong tot oud en van alle rangen en standen zich kan ontwikkelen. Iedereen kan naar eigen vermogen tot ontplooiing komen. Dit onder leiding van goed geschoolde enthousiaste docenten, die oog hebben voor ieders individuele ontwikkeling. Een team van gastvrouwen en –heren zorgt voor een gezellige, laagdrempelige sfeer en heeft ook aandacht voor sociale aspecten.

Het bestuur van de Krekul bestaat uit vrijwilligers, zodat de kosten van de cursussen acceptabel gehouden kunnen worden. Door een goede samenwerking met andere organisaties wil de Krekul ook inspelen op maatschappelijke behoeften. We bieden ook cursussen aan voor jongeren, allochtonen en mensen met een beperking, waardoor we een zinvolle bijdrage leveren aan integratie in Oisterwijk.

Dit alles zorgt dat de Krekul al bijna 50 jaar een bijzondere Creatieve en Culturele plaats inneemt in Oisterwijk en omgeving.

Wil je meer weten over de historie van ons gebouw? Klik dan hier

Wil je meer weten over onze docenten? Klik dan hier

Verdere wetenswaardigheden zijn:

 1. Het cursusjaar van De Krekul loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
 2. In de vakanties worden geen lessen gegeven. De vakanties van De Krekul vallen samen met de schoolvakanties zoals deze voor de regio zijn gepland en staan vermeld op de site van De Krekul.
 3. Inschrijven voor cursus, workshop of andere activiteit gaat digitaal via de website.
 4. Inschrijving vindt plaats op volgorde van ontvangst betaling.
 5. Inschrijving geschiedt voor de duur van de hele cursus, workshop of activiteit.
 6. Een inschrijving kan door de inschrijver op een andere persoon worden overgedragen onder voorwaarde dat De Krekul daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte wordt gesteld en de andere persoon de (resterende) betalingsverplichtingen van de inschrijver overneemt.
 7. Wanneer een cursus, workshop of activiteit te weinig aanmeldingen heeft, wordt deze geannuleerd. De inschrijver ontvangt hierover zo spoedig mogelijk bericht. Reeds betaald cursus- of deelnamegeld wordt terugbetaald aan de inschrijver. Er wordt geen vergoeding gegeven voor aangeschafte materialen-boeken-gereedschappen.
 8. Bij een te groot aantal aanmeldingen wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij de start van de eerstvolgende cursus.
 9. De prijzen voor een cursus, workshop of activiteit staan vermeld op de website van De Krekul en zijn exclusief lesmateriaal, mogelijke modelkosten en eventueel te organiseren excursies.
 10. Betaling in twee termijnen is alléén mogelijk voor cursussen van 24 lessen. Na inschrijving wordt het eerste deel van het cursusgeld betaald, het tweede deel dient voor 31 december van dat jaar betaald te worden.
 11. Annuleren van een inschrijving kan kosteloos mits binnen 2 weken na inschrijving een e-mail wordt gestuurd naar info@krekul.nl of een brief naar het vestigingsadres van De Krekul t.a.v. cursusadministratie.
 12. Het is mogelijk, ook voor derden, om lokaalruimte te huren in het gebouw van De Krekul. Voor de voorwaarden zie de Algemene Voorwaarden op de website.